PUBLICATIONS ?>

PUBLICATIONS

In English and Polish

[2016]

Grzegorz Ziółkowski Dwugłos O CISZY

Grzegorz Ziółkowski Teksty OD SERCA

Grzegorz Ziółkowski Texts FROM THE HEART

Grapic design Maciej Pachowicz[2012]

Studio ROSA

Pracownia ROSA

TAZM Silence of Light

TAZM Milczenie światła

Graphic design Ala Merha


[2010]

THEATRE ROSA

The Winter of Our Discontent… Photographs

The Leaden Ball Photographs

TEATR ROSA

Zimę goryczy naszej… Fotografie

Ołowiana kulka Fotografie

Graphic design Agnieszka Pietkiewicz