NOWE TEKSTY OD SERCA ?>

NOWE TEKSTY OD SERCA

W 2016 r. ukazały się Teksty OD SERCA. Wydanie to przygotowane zostało w językach polskim i angielskim (tłumaczenie: autor i Paul Allain) i opublikowane przez Instytut Grotowskiego we Wrocławiu. Stanowiło ono część większej – polskojęzycznej – publikacji Dwugłos O CISZY, która jest dostępna w sieci w pełnej, bezpłatnej wersji (Dwugłos O CISZY). Teksty… zawierają garść myśli stanowiących intelektualne tło uprawianej w PRACOWNI || ROSA pracy warsztatowej i spektaklowej, a jednocześnie swoiste jej przedłużenie. Refleksje te wyłaniają się i konkretyzują w oczekiwaniu na praktykę, w jej toku i w jej następstwie.


Oto kolejne z nich, niezawarte w wydaniu książkowym: