TEATR ROSA 2009–11 ?>

TEATR ROSA 2009–11

TEATR ROSA działał  w Poznaniu w l. 2009–11. Była to przestrzeń poszukiwania identyfikacji z samym sobą, opierało się ono na rzemiośle aktorskim, pojmowanym jako umiejętność odkrywania w sobie twórczej motywacji i posługiwania się podstawowymi narzędziami – ciałem, muzycznością i wyobraźnią. W pracy chodziło o aktualizowanie i ukonkretnianie takich wartości, jak: obecność, precyzja, uważność, wsłuchanie.

Był to teatr organiczny, w którym kolejne przedstawienia wyrastały z poprzednich, rodziły się i rozwijały niczym zwierzęta lub ludzie.


Zespół: Agnieszka Pietkiewicz i Maciej Zakrzewski (aktorzy) oraz Grzegorz Ziółkowski (reżyser, prowadzący pracę).

Przedstawienia i projekty:

• projekt warsztatowy BAL LAB (2010–11), prowadzony przez Agnieszkę Pietkiewicz i Macieja Zakrzewskiego

 Kantyki do ukochanego. Pieśni rozłąki i tęsknoty (2011) O spektaklu

• Zimę goryczy naszej… (2010) Fotografie

• Ołowiana kulka (2009) Fotografie

  Dzień Promień (październik 2008, Brzezinka) i spektakl Trzy siostry i brat, stworzony przez Agnieszkę Pietkiewicz (reżyseria), Magdalenę Mróz, Paulinę Pacię, Adriannę Szczepkowską i Macieja Zakrzewskiego (aktorzy), pod opieką Grzegorza Ziółkowskiego.