PRACOWNIA || ROSA ?>

PRACOWNIA || ROSA

Ruch | Obraz | Słowo | Akcja


PRACOWNIA || ROSA to ludzie i przestrzeń między nimi, która służy długofalowej pracy nad sobą i badaniu relacji pomiędzy wyszkoleniem aktorskim a twórczością teatralną. Praca prowadzona jest z potrzeby serca, z dala od struktur formalnych.

W latach 2011–17 PRACOWNIĄ kierował Grzegorz Ziółkowski, a współtworzyli ją Maria Bohdziewicz i Maciej Zakrzewski.

logo_PracowniaRosa.indd


W latach 2012–16 rozwinięcie ROSA brzmiało „Rzemiosło Oraz Sztuka Aktorska” i zostało zmienione, aby zaznaczyć poszerzenie pola poszukiwań.

Dlaczego to część Jak. Jak odbija się w Co. Co to przedłużenie Kto. Kto spotyka Dlaczego. 

Grzegorz Ziółkowski


Photo Grzegorz Ziółkowski
Fot. Grzegorz Ziółkowski

Praca PRACOWNI || ROSA skupia się na uważności i harmonizowaniu oddechu, ciała i głosu. Jej sercem jest lekkość, poszukiwana w przepływie działań i dialogu – z samym sobą, otoczeniem, partnerem, grupą. Jakość tę można uobecniać w treningu i w improwizacjach, pojmowanych jako przestrzeń gry, rozgrywki. Improwizacje pomagają zbudować pomost pomiędzy treningiem i dziedziną wyobraźni, kompozycji i kreacji. W tej domenie zjawiają się przedstawienia, powoływane do życia wspólnym wysiłkiem. Jest to hand- i heart-made work.


Dwugłos O CISZY (TAZM i SERCE), projekt graficzny Maciej Pachowicz
Projekt graficzny Maciej Pachowicz, 2016

Zapisz