KROPLA ATA 2016 ?>

KROPLA ATA 2016

Practical seminar A DROP led by STUDY || ROSA for Alternative Theatre Academy, at the Grotowski Institute, the Na Grobli Studio, Wrocław, 12–14 February 2016


Seminarium praktyczne KROPLA prowadzone przez PRACOWNIĘ || ROSA w ramach Akademii Teatru Alternatywnego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Studio Na Grobli, 12–14 lutego 2016

Zob.: Dokumentacja kreatywna.12 lutego (piątek)

15:00–15:15 Kropla, która drąży kamień, słowo wstępne Grzegorza Ziółkowskiego

15:15–16:30 Rytm-w-działaniu, sesja pracy z Maciejem Zakrzewskim, asysta Maria Bohdziewicz

16:45–19:00 Przepływ, sesje pracy z Marią Bohdziewicz i z Maciejem Zakrzewskim

20:00–21:00 Balansowanie przestrzeni, sesja pracy z Maciejem Zakrzewskim, asysta Maria Bohdziewicz

21:15–22:15 Postawa wojownika, sesja pracy z Grzegorzem Ziółkowskim


13 lutego (sobota)

9:00–10:00 Impulsy, sesja pracy z Grzegorzem Ziółkowskim

10:15–12:15 Działania partnerskie, sesja pracy z Grzegorzem Ziółkowskim, asysta Maria Bohdziewicz, akompaniament Maciej Zakrzewski

12:30–13:30 Przepływ, sesje pracy z Marią Bohdziewicz i z Maciejem Zakrzewskim

15:00–16:00 Rytm-w-działaniu, sesja pracy z Maciejem Zakrzewskim, asysta Maria Bohdziewicz

16:15–18:15 Transformacje i kontrasty, sesja pracy z Grzegorzem Ziółkowskim, asysta Maria Bohdziewicz, akompaniament Maciej Zakrzewski

20:00 TAZM Milczenie światła, spektakl PRACOWNI||ROSA | Sala Teatru Laboratorium

20:00 Secrets of the Samurai Sword, projekcja programu | CaféTHEA

21:30 Spotkanie z aktorami i pedagogami z PRACOWNI||ROSA | Sala Kinowa


14 lutego (niedziela)

9:00–10:00 Impulsy, sesja pracy z Grzegorzem Ziółkowskim

10:15–12:15 Działania partnerskie, sesja pracy z Grzegorzem Ziółkowskim, asysta Maria Bohdziewicz, akompaniament Maciej Zakrzewski

12:30–13:30 Przepływ, sesja pracy z Grzegorzem Ziółkowskim, asysta Maria Bohdziewicz i Maciej Zakrzewski

15:00–16:00 Słowo-w-działaniu, sesja pracy z Grzegorzem Ziółkowskim

16:15–17:15 Od serca, spotkanie poświęcone książkom Grzegorza Ziółkowskiego Teksty OD SERCA i Dwugłos O CISZY, prowadzenie Monika Blige

18:30 TAZM Milczenie światła, spektakl PRACOWNI||ROSA | Sala Teatru Laboratorium

18:30 Secrets of the Samurai Sword, projekcja programu | CaféTHEA


„Rytm-w-działaniu”: studiowanie podstawowych wzorców rytmicznych i bardziej złożonych kompozycji wykonywanych w całej grupie lub w grupie podzielonej na mniejsze zespoły, które zestraja się ze sobą. Działania rytmiczne wpisywane są też często w przestrzeń o zdefiniowanych kształtach i prowadzone mogą być w różnych określonych formacjach.

„Przepływ”: kompleksowa praktyka, która skupia się na lekkości działań, ich płynności i koordynacji z oddychaniem i – dalej – z mową. Ważnym aspektem jest w niej organiczność akcji, która powinna angażować cały organizm (przede wszystkim oddech i fizyczność), co prowadzić ma do obudzenia czujności ciała i odczucia własnej zwierzęcości. Na „Przepływ” składa się kilkanaście precyzyjnie określonych działań fizycznych o tanecznym charakterze.

„Balansowanie przestrzeni”: jest to ćwiczenie ruchowe typu „Podążaj za prowadzącym”, polegające na równomiernym wypełnieniu wyznaczonej przestrzeni uczestnikami, którzy muszą szybko odnotowywać i reagować na wszelkie zmiany w układzie przestrzennym i charakterze ruchu, tzn. w dynamice, rytmie i tempie, wprowadzane przez prowadzącego.

„Postawa wojownika”: praktyka, której zadaniem jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności udzielania szybkiej i adekwatnej odpowiedzi w sytuacjach zagrożenia, takich jak napaść czy walka. Używa się w niej kończyn, kijów i innych rodzajów broni. Prowadzi do wyrobienia w sobie postawy otwartości (w tym otwartej percepcji), zapewnia też elastyczne ciało.

„Impulsy”: grupowe zabawy, których podstawowym celem jest otwarcie uczestników na siebie nawzajem i uwrażliwienie na dynamikę grupy. Zabawy te przyczyniają się do wyrobienia w uczestnikach świadomości ciała i szybkości i swobody reagowania.

„Działania partnerskie”: szereg określonych ćwiczeń/działań partnerskich, które – poprzez wsłuchanie w partnera – pomagają w otwarciu się na drugą osobę i w poszukiwaniu z nią harmonii. Punkt skupienia uwagi przenosi się z „ja” wykonawcy na partnera interakcji. Dzięki wzajemnemu słuchaniu, prowadzeniu i koordynacji – działania przybierają postać „tańczonego dialogu”, podczas którego zaistnieć mogą różne wymiary międzyludzkiego spotkania. Działania obejmują zarówno sposoby wchodzenia w relację i jej przerywania, prowadzenia, jak i przystanki we wspólnej podróży, gdy jeden z uczestników działania ma za zadanie zadbać o odpoczynek drugiego.

„Transformacje i kontrasty”: improwizacje kontrastowe skupiają się na przeciwstawnych jakościach działania (szybko / wolno; miękko / twardo itd.) i zachowania (flegmatycznie / dynamicznie; ekstrawertycznie / introwertycznie itd.) i badaniu ich potencjału z uwagi na aktorstwo komiczne; z kolei improwizacje transformacyjne polegają na studiowaniu różnych przeobrażeń (przemiana w błazny, potwory lub zwierzęta; przemiana całkowita lub częściowa; przemiana błyskawiczna lub stopniowa) i ich potencjału w graniu postaci groteskowych lub surrealistycznych.

„Słowo-w-działaniu”: praktyka mająca na celu uświadomienie uczestnikom, że głos stanowi przedłużenie ciała, jest w nim zakorzeniony i z nim związany. Otwiera przed aktorami wachlarz możliwości w potraktowaniu głosu jako narzędzia i pomaga w pozbyciu się uprzedzeń dotyczących własnych możliwości wokalnych.

Książka Dwugłos O CISZY: publikacja zawiera zapis słów wypowiadanych w dwóch spektaklach PRACOWNI||ROSA: TAZM Milczenie światła (2012) i SERCE Cisza wieloboku (2015), składających się na teatralny Dwugłos O CISZY. Pomiędzy nimi znalazło się miejsce na garść refleksji nie-tylko-o-teatrze, zawartych w Tekstach OD SERCA (wydawanych również jako osobny tomik), które stanowią intelektualne tło uprawianej w PRACOWNI pracy, a jednocześnie swoiste jej przedłużenie. Kolejna sekcja obejmuje fragmenty zaczerpnięte z książek ludzi mądrych, które tworzą myślowe zaplecze tych przedstawień. Dalej znajduje się rozdział poświęcony aktorstwu, przed wszystkim w aspekcie szkolenia, treningu. Wydawnictwo kończy rozdział o PRACOWNI i jej działaniach, a także o tym, jakie doświadczenia poprzedziły jej założenie. Książka ta jest więc także skrótową relacją z przebytej drogi.

Secrets of the Samurai Sword, reż. John Wate, Telewizja Nova, USA, 2007: program ujawnia tajniki wytwarzania samurajskich mieczy – prawdziwych dzieł sztuki, a jednocześnie zabójczo skutecznej broni. Pokazuje, jak rzemiosło splata się tu nierozerwalnie ze sztuką. Nie jest to jednocześnie sztuka jednostki, ale szeregu osób, które muszą wykonać swoją pracę na najwyższym poziomie, aby osiągnięty efekt cechowała nienaganna jakość.