DWUGŁOS O CISZY – KSIĄŻKA ?>

DWUGŁOS O CISZY – KSIĄŻKA

Książka ta zawiera teksty spektakli PRACOWNI || ROSA: TAZM Milczenie światła (2012) i SERCE Cisza wieloboku (2015–16), składających się na teatralny Dwugłos O CISZY. Pomiędzy nimi znajduje się garść refleksji nie-tylko-o-teatrze, zawartych w Tekstach OD SERCA, które stanowią intelektualne tło pracy, a jednocześnie jej swoiste przedłużenie. Kolejna sekcja obejmuje fragmenty zaczerpnięte z książek ludzi mądrych, które tworzą myślowe zaplecze tych przedstawień. Dalej znajduje się rozdział poświęcony aktorstwu, przede wszystkim w aspekcie szkolenia, treningu. Wydawnictwo kończy rozdział o PRACOWNI i jej działaniach, a także o tym, jakie doświadczenia poprzedziły jej założenie. Książka ta jest więc także skrótową relacją z przebytej drogi.

Publikacja jest bezpłatna i dostępna w pełnej wersji: Grzegorz Ziółkowski Dwugłos O CISZY.

Stanowi część poszukiwania teatralnego PRACOWNI || ROSA „Wsłuchanie w PULS” (Brzezinka, Wrocław: sierpień–wrzesień 2015, styczeń–luty 2016), kierowanego przez Grzegorza Ziółkowskiego, konsultowanego przez Paula Allaina i wspieranego logistycznie i finansowo przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.

Teksty OD SERCA z tej publikacji ukazały się równolegle w języku polskim i w przekładzie na język angielski jako osobne wydawnictwa.